BOBER tv channel ID 2019


new idents for Bober tv channel

Art Direction: Artem Ludyankov

3D, Motion design, Compositing:
Vlad Bogdanovich
Vadim Igoshev
Oleg Savchenko
Sofya Gasparyan
Vlad Chufarov
Oleg Talanov
Alina Zykina
Fedor Novikov
Ilya Pankratov
Pavel Timoshenko


Music & sfx: Alexey Stratonov
Back to Top